Close Icon

Podnikání

Nástavbové dálkové studium

Informace

16.8.2023

Vážení uchazeči,

pokud jste již vyučeni v tříletém učebním oboru, pak je tento nástavbový maturitní obor, který je vyučován v dálkové formě, přesně pro vás.

Výuka probíhá každé úterý od 13:45 hod. dle předem stanoveného rozvrhu (většinou 4-6 vyučovacích hodin). Důraz klademe na stěžejní předměty jako je český jazyk, ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace a matematika, které je nutné navštěvovat prezenčně a mít řádně doplněnou klasifikace. Předměty typu občanská nauka, hospodářský zeměpis či dějepis jsou absolvovány formou seminární práce, či závěrečného testu z předem daného učiva. V daném oboru je nutné studovat 1 cizí jazyk (německý nebo anglický).

Dokumenty

Přihláška SŠ nástavba
PDF
Stáhnout
64-41-L-51 Podnikání dálkové studium
PDF
Stáhnout