Close Icon

Obchodní akademie

Dálkové

Informace

16.8.2023

Pro ty, kteří jsou již zaměstnaní, či z jiného důvodu nemohu navštěvovat denní studium, otvíráme obor obchodní akademie v dálkové formě. Od roku 2017 je tento oboru vyučován již ve zkrácené čtyřleté formě. Jediná podmínka k přijetí ke studiu je ukončené základní vzdělání.

Výuka probíhá každé úterý od 13:45 hod. dle předem stanoveného rozvrhu (většinou 4-6 vyučovacích hodin). Důraz klademe na stěžejní předměty jako je český jazyk, ekonomika, účetnictví, cizí jazyky, písemná a elektronická komunikace a matematika, které je nutné navštěvovat prezenčně a mít řádně doplněnou klasifikace. Předměty typu občanská nauka, hospodářský zeměpis či dějepis jsou absolvovány formou seminární práce, či závěrečného testu z předem daného učiva. V daném oboru je nutné studovat 2 cizí jazyky. Naše škola nabízí studium německého a anglického jazyka, přičemž ten, z kterého budete konat maturitní zkoušku, studujete 4 roky a druhý pouze 2 roky.

Dokumenty

63-41-M-02-OA, dálkové studium 4 leté
PDF
Stáhnout
Přihláška SŠ Obchodní akademie dálková
PDF
Stáhnout