Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Maturanti

 

Maturitní zkouška – období JARO 2021

školní rok 2020/2021

Všichni žáci maturitních ročníků jsou povinni se přihlásit k maturitní zkoušce pro období Jaro 2021. Dále se mohou přihlásit žáci, kteří konají maturitní zkoušku již v náhradním termínu. Přihlášku je nutné odevzdat v sekretariátu školy nejpozději do 25. 11. 2020.

Přihláška k maturitní zkoušce
Pokyny k maturitní zkoušce

Státní části MZ – didaktické testy

Termín: 03. – 07. květen 2021

K písemné práci z ČJL lze využít Pravidla českého pravopisu (vydaná po roce 1993), k písemným pracím z cizích jazyků zase překladové slovníky bez gramatických příloh. Pokud si chcete použít vlastní pravidla či slovníky, doneste je ke kontrole do sekretariátu školy nejpozději den před konáním písemných prací.

Profilové maturitní zkoušky


a) Praktická maturitní zkouška (zkouška ze souboru odborných předmětů)

Pravidla a pokyny pro konání praktické maturitní zkoušky naleznete v pokynech pro profilové zklušky.

Termín: 20. – 23. duben 2021

b) Písemné práce z jazyků

K písemné práci z ČJL lze využít Pravidla českého pravopisu (vydaná po roce 1993), k písemným pracím z cizích jazyků zase překladové slovníky bez gramatických příloh. Pokud si chcete použít vlastní pravidla či slovníky, doneste je ke kontrole do sekretariátu školy nejpozději den před konáním písemných prací.

c) Ústní části profilové zkoušky

Termín: od 17. 05. 2021 – bude upřesněno


Předměty a okruhy pro ústní profilové zkoušky

Ústní maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od 17. 05. 2021 (bude upřesněno). Podrobnější rozpis bude zveřejněn na stránkách školy 22. dubna 2021.


Seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Žáci, kteří konají ústní zkoušku z ČJL, odevzdají seznam literárních děl nejpozději do 29. 03. 2021.