Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Maturanti

Maturitní zkouška – změny termínů pro období JARO 2021

školní rok 2020/2021

Vážení maturanti,

na základě opatření MŠMT se mění termíny a podmínky maturitní zkoušky a to následovně:

Didaktické testy – se budou konat od 24. – 26. 05. 2021

Ústní profilové MZ – budou probíhat od 01. 06. 2021

Praktická MZ – od 20. – 23. 04. 2021

Odevzdání žákovského seznamu literárních děl – do 30. 04. 2021

Žáci nekonají v jarním a ani v podzimním období písemnou práci z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk (tuto zkoušku konají pouze ti, co ji jako konají opravnou či náhradní).

Prvomaturanti nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (pokud si jej zvolili ve společné části), žák se však může rozhodnout, že tuto zkoušku vykoná. V tomto případě je třeba písemně sdělit řediteli školy, že bude zkoušku konat a a to nejpozději do 30. 04. 2021 – škola zajistí formulář, na který se budete přihlašovat k jednotlivým zkouškám a zpět zasílat emailem popřípadě do schránky školy.

V příloze Přehled termínu MZ naleznete další informace k termínům maturitní zkoušky.

Pokyny k maturitní zkoušce
Státní části MZ – didaktické testy

Termín: 24. – 26. 05. 2021

Písemné práce z českého jazyka a literatury  a cizího jazyka se nekonají.

Český jazyk – DT:            25. 05. 2021 (úterý) od 08:00 hod.

Anglický jazyk – DT:         24. 05. 2021 (pondělí) od 13:30 hod.

Německý jazyk – DT:        26. 05. 2021 (středa) od 13:00 hod.

Matematika – DT:             24. 05. 2021 (pondělí) od 08:00 hod.

Profilové maturitní zkoušky – od 01. 06. 2021


a) Praktická maturitní zkouška (zkouška ze souboru odborných předmětů)

Pravidla a pokyny pro konání praktické maturitní zkoušky naleznete v pokynech pro profilové zklušky.

Termín: 20. – 23. duben 2021

b) Písemné práce z jazyků – se nekonají

c) Ústní části profilové zkoušky

Termín: od 1. 06. 2021 – bude upřesněno


Předměty a okruhy pro ústní profilové zkoušky

Ústní maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od 1. 06. 2021 (bude upřesněno). Podrobnější rozpis bude zveřejněn na stránkách školy od 15. května 2021


Seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Žáci, kteří konají ústní zkoušku z ČJL, odevzdají seznam literárních děl nejpozději do 30. 04. 2021