Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Maturanti

Pokyny k maturitní zkoušce JARO 2022

Žák odevzdává přihlášku k maturitní zkoušce a to nejpozději do 30. 11. 2022.

Státní části MZ – didaktické testy a písemné práce

Termíny písemných maturitních zkoušek – slohy:
pondělí 4. 4. 2022 – ČJ od 14:00 do 15:50 (+ PUP 25%)
středa 6. 4. 2022 – AJ + NJ od 14:40 do 15:30 (+ PUP 25%)

Termíny didaktických testů:
pondělí 2. 5. 2022 – Matematika od 8:00 do 10:30
pondělí 2. 5. 2022 – Anglický jazyk od 13:00 do 15:15
pondělí 2. 5. 2022 – Anglický jazyk PUP od 13:00 do 15:50
úterý 3. 5. 2022 – Český jazyk od 8:00 do 9:40
úterý 3. 5. 2022 – Český jazyk PUP od 8:00 do 10:05
středa 4. 5. 2022 – Německý jazyk od 13:00 do 15:15

Profilové maturitní zkoušky

a) Praktická maturitní zkouška (zkouška ze souboru odborných předmětů)

Pravidla a pokyny pro konání praktické maturitní zkoušky naleznete v pokynech pro profilové zklušky.

úterý 19. 4. 2022 – ÚČE denní od 8:00
úterý 19. 4. 2022 – ÚČE dálkové od 14:00
pátek 22. 4. 2022 – PK + IT od 8:00

c) Ústní části profilové zkoušky

Termín: od 16. 05. 2022 – bude upřesněno rozpisem


Předměty a okruhy pro ústní profilové zkoušky

Ústní maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od 16. 05. 2022. Podrobnější rozpis bude zveřejněn na stránkách školy.


Seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Žáci, kteří konají ústní zkoušku z ČJL, odevzdají seznam literárních děl nejpozději do 31. 03. 2022