Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Maturanti

 
Pokyny k maturitní zkoušce JARO 2022

Žák odevzdává přihlášku k maturitní zkoušce a to nejpozději do 30. 11. 2022.

Státní části MZ – didaktické testy a písemné práce

Termín: květen 2022

Přesný rozpis písemných prací z cizích jazyků a didaktických testů bude upřesněn.

Profilové maturitní zkoušky

a) Praktická maturitní zkouška (zkouška ze souboru odborných předmětů)

Pravidla a pokyny pro konání praktické maturitní zkoušky naleznete v pokynech pro profilové zklušky.

Termín: 19. – 22. dubna 2022

c) Ústní části profilové zkoušky

Termín: od 16. 05. 2022 – bude upřesněno rozpisem


Předměty a okruhy pro ústní profilové zkoušky

Ústní maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od 16. 05. 2022. Podrobnější rozpis bude zveřejněn na stránkách školy.


Seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Žáci, kteří konají ústní zkoušku z ČJL, odevzdají seznam literárních děl nejpozději do 31. 03. 2022