Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Maturanti

Maturitní zkouška – období JARO 2020, školní rok 2019/2020

Všichni žáci maturitních ročníků jsou povinni se přihlásit k maturitní zkoušce pro období Jaro 2020. Dále se mohou přihlásit žáci, kteří konají maturitní zkoušku již v náhradním termínu. Přihlášku je nutné odevzdat v sekretariátu školy nejpozději do 29. 11. 2019.

Pokyny k maturitní zkoušce

Termíny státní části MZ – písemné práce z jazyků 

 • 8. dubna 2020 – od 08:00 hod. – Písemná práce z ČJL
 • 30. dubna 2020 – od 08:00 hod. – Písemná práce z AJ
 • 30. dubna 2020 – od 10:30 hod. –  Písemná práce z NJ 
 • 04. května 2020  od 08:00 hod. – Didaktický test z M
 • 04. května 2020  od 13:00 hod.  – Didaktický test z AJ
 • 05. května 2020  od 08:00 hod.  – Didaktický test z ČJL
 • 05. května 2020  od 13:00 hod.  – Didaktický test z NJ

K písemné práci z ČJL lze využít Pravidla českého pravopisu (vydaná po roce 1993), k písemným pracím z cizích jazyků zase překladové slovníky bez gramatických příloh. Pokud si chcete použít vlastní pravidla či slovníky, doneste je ke kontrole do sekretariátu školy nejpozději den před konáním písemných prací.

Termíny tzv. Praktické zkoušky (Zkoušky ze souboru odborných předmětů)

 • 21. dubna 2020 (úterý) – od 08:00 hod. – Účetnictvídenní studium
 • 21. dubna 2020 (úterý) – od 14:00 hod. – Účetnictví – dálkové studium
 • 22. dubna 2020 (středa) – od 08:00 hod. – Informační technologie – denní + dálkové studium
 • 24. dubna 2020 (pátek) – od 13:00 hod. –  Písemná a elektronická komunikace – denní + dálkové studium

Ústní část státních a profilových zkoušek

Ústní maturitní zkoušky se budou konat ve dnech 19. – 29. května 2020. Podrobnější rozpis bude zveřejněn na stránkách školy 22. dubna 2020.






Seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Žáci, kteří konají státní ústní zkoušku z ČJL, odevzdají seznam literárních děl nejpozději do 29. 03. 2020.



Profilové zkoušky – maturitní témata