Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Maturanti

Pokyny k maturitní zkoušce JARO 2023

Žák odevzdává přihlášku k maturitní zkoušce a to nejpozději do 30. 11. 2023.

Profilové maturitní zkoušky

a) Praktická maturitní zkouška (zkouška ze souboru odborných předmětů)

Pravidla a pokyny pro konání praktické maturitní zkoušky naleznete v pokynech pro profilové zklušky.

c) Ústní části profilové zkoušky


Předměty a okruhy pro ústní profilové zkoušky


Seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Žáci, kteří konají ústní zkoušku z ČJL, odevzdají seznam literárních děl nejpozději do 31. 03. 2023