Close Icon

Příjmací řízení

Zde najdete dokumenty ke stažení a doplňkové informace týkající se denního studia.

Informace

25.1.2024
Vážení uchazeči o studium, vážení zákonní zástupci žáků,
ředitel školy zveřejnil kritéria přijetí pro 1. kolo přijímacího řízení. Kritéria naleznete v .PDF dokumentech níže.

Základní informace:

- V 1. kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 3 přihlášky

- Pořadí uvedených oborů vzdělávání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělávání !

- Termín podání přihlášek: od 01. 02. 2024 - 20. 02. 2024

- Způsob podání přihlášek:

a) elektronicky pomocí informačního systému DIPSY na základě prokázání totožnosti pomocí elektronické identifikace

b) v podobě výpisu ze systému DIPSY bez prokázání elektronické identifikace, výpis ze systému vytisknete tolikrát na kolik škol se hlásíte, podepíšete a v listinné podobě doručíte do každé školy

c) na tiskopisu přihlášky, který lze získat na webových stránkách www.prihláskynastredni.cz. Součástí přihlášky jsou přílohy v listinné podobě.

Přihlášky podané tiskopisem nebo výpisem mohou být na školu doručeny fyzicky, poštou nebo datovou schránkou.

Více informací naleznete v kritériích přijímacího řízení.

Všem uchazečům přejeme šťastný výběr školy a hodně úspěchů u jednotných přijímacích zkoušek.

www.prihlaskynastredni.cz

Dokumenty

Kritéria 1. kola PŘ pro nástavbový obor Podnikání - dálkové studium
.PDF
Stáhnout
Kritéria 1. kola PŘ pro obor Obchodní akademie - dálkové studium
.PDF
Stáhnout
Kritéria 1. kola PŘ pro obor Obchodní akademie - denní studium
.PDF
Stáhnout