Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Rozhodnutí ředitele školy k 1. kolu PŘ

Na základě opatření MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-3 rozhodl ředitel školy Soukromé obchodní akademie Sokolov, s. r. o. o nekonání přijímacích zkoušek. Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku v 1. kole přijímacího řízení (do denního, dálkového i nástavbového studia) jsou v rámci tohoto kola přijati. Informce o termínu odevzádní zápisového lístku bude upřesněna.

1. kolo přijímacího řízení

V rámci 1. kola přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotnou přijímací zkoušku, ale školní přijímací zkoušku z matematiky. V případě, že počet přihlášek bude nižší nebo roven počtu přijímaných žáků, může ředitel školy rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky. Přihlášky je nutné podat do 01. 03. 2021. Více informací naleznete v kritériích přijímacího řízení, dle oborů: