Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

3. kolo přijímacího řízení po obor Obchodní akademie, denní studium

Ředitel školy vyhlásil 3. kolo přijímacího řízení do studijního oboru:

Obchodní akademie 63-41-M/02, denní studium

Průběh 3. kola PŘ: 23. 05. 2022 – 30. 05. 2022

Přijímací zkouška: 01. 06. 2022

Vyhlášení výsledků: 03. 06. 2022

2. kola přijímacích řízení – kritéria

Ředitel školy vyhlásil druhá kola přijímacích řízení do těchto studijních oborů:

Obchodní akademie 63-41-M/02, denní studium

Průběh 2. kola PŘ: 05. 05. 2022 – 13. 05. 2022

Vyhlášení výsledků:

____________________________________________________________________

Obchodní akademie 63-41-M/02, dálkové studium

Průběh 2. kola PŘ: 12. 05. 2022 – 10. 06. 2022

Výsledky přijímacího řízení:

____________________________________________________________________

Podnikání 64-41-L/51, dálkové nástavbové studium

Průběh 2. kola PŘ: 12. 05. 2022 – 10. 06. 2022

Výsledky přijímacího řízení:

1. kola přijímacích řízení – výsledky

Všem přijatým uchazečům gratulujeme

_________________________________________________________________