Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Praktická maturitní zkouška z ÚČE/PK/IT

V příloze zveřejňujeme časový harmonogram praktické zkoušky a rozdělení žáků do skupin. Upozorňujeme žáky, že před samotnými zkouškami budou ve škole testováni (viz Manuál testování na covid-19), a žádáme je proto o dodržování časového schématu. Po celou dobu konání zkoušek je povinný nasazený respirátor.

Číst dál...

Informace pro maturanty – změny termínů

Vážení maturanti, na základě opatření MŠMT se mění termíny a podmínky maturitní zkoušky a to následovně: Didaktické testy – se budou konat od 24. – 26. 05. 2021 Ústní profilové MZ – budou probíhat od 01. 06. 2021 Praktická MZ – od 20. – 23. 04. 2021 – dle přiloženého

Číst dál...

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2021/2022

Na základě opatření MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-3 rozhodl ředitel školy Soukromé obchodní akademie Sokolov, s. r. o. o nekonání přijímacích zkoušek. Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku v 1. kole přijímacího řízení (do denního, dálkového i nástavbového studia) jsou v rámci tohoto kola přijati. Informce o termínu odevzádní zápisového lístku bude

Číst dál...

Informace pro maturanty, pokyny k přihlášení se ke komisionální zkoušce za 1. pololetí

Vážení maturanti, mám pro vás informace týkající se připuštění k maturitní zkoušce. Na základě opatření MŠMT Vám ve stručnosti sdělujeme následující: K maturitní zkoušce bude připuštěn pouze ten žák, který nemá za 1. pololetí školního roku 2020/21 žádnou nedostatečnou a je hodnocen ze všech předmětů. Žák si může pětky opravit

Číst dál...

1. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy dne 29. 01. 2021 zveřejnil kritéria přijímacího řízení ( sekce pro uchazeče). Všichni uchazeči v rámci 1. kola přijímacího řízení nebudou konat jednotné přijímací zkoušky, ale školní přijímací zkoušku z matematiky. V případě, že škola obdrží méně přihlášek než je počet přijímaných žáků, může ředitel školy rozhodnout o

Číst dál...

Výuka a pracovní doba sekretariátu

V souvislosti s prodloužením nouzového stavu a zpřísněním přijatých krizových opatření bude výuka od 4. ledna 2021 probíhat pro všechny žáky denního i dálkového studia pouze distančním způsobem do odvolání. Pracovní doba sekretariátu: Po – Čt   8. 00 – 15. 00 hodin Pá           8. 00 – 14. 30 hodin Tel.: 725 579 402,

Číst dál...

Dálkové studium – informace k výuce dne 15. 12. 2020

Denní výuky se dne 15. 12. 2020 zúčastní všechny maturitní ročníky (4.AD, 3.PD, 5.AD) + 3. AD a všechny první ročníky (1.AD, 1.PD). Výuka proběhne bez přítomnosti pana učitele Mgr. Brabce. 1. AD, 1. PD – denní výuka začíná v 15:30 hod. 3. AD, 3. PD – denní výuka končí

Číst dál...

Denní studium – aktuální informace ke střídavé výuce na období 14. – 18. 12. 2020

Vážení žáci denního studia, ředitel školy rozhodl o změně ve výuce v týdnu od 14. – 18. 12. 2020 následovně: 1.A – denní výuka 2. A – denní výuka 3. A. a 4. A zůstávají doma na distanční výuce. Informace o případné výuce ve dnech 21. -22. 12. 2020 zde

Číst dál...

Uzavření školy na období 09. -11. 12. 2020

Ředitel školy rozhodl o uzavření školy pro denní výuku na období 09. – 11. 12. 2020. Všechny třídy přecházejí na distanční výuku v platformě Teams. V pátek zde bude aktuální informace, zda-li se bude škola otvírat v následujícím týdnu. Děkujeme za pochopení.

Číst dál...

STŘÍDAVÁ VÝUKA DENNÍHO STUDIA OD 07. 12. – 22. 12. 2020

Vážení žáci denního studia, na období od 07. – 22. 12. 2020 je možná střídavá výuka žáků ve škole. Ředitel školy rozhodl o postupném střídání tříd, dle níže uvedených třídních rozpisů: 4. A – denní výuka po celé období 3.A – denní výuka v termínu 7. – 11. 12. 2020

Číst dál...