Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Kulturní a sportovní koutek

Kulturní a sportovní akce ve školním roce 2022/23

ADAPTAČNÍ KURZ PRO 1. ROČNÍKY 19. -22 . 09. 2022

Do prvního ročníku nám nastoupilo 54 studentů a abychom jim trochu usnadnili první seznamování, rozhodli jsme se pro ně zorganizovat adaptační kurz. Kurz proběhl ve dnech 19. – 22. září 2022 v krásném zážitkovém outdoorovém parku Březová u Rokytnice nad Rokytnou. Pod vedením skvělých instruktorů, byly pro třídy připraveny seznamovací hry, adrenalinové zážitky (paintball, horolezecké stěny), ale i například noční diskotéka. Adaptační kurz splnil svůj účel a myslíme, že astudetni na něj jen tak nezapomenou.

PŘESPOLNÍ BĚH – OKRESNÍ KOLO 27. 09. 2022

Naši žáci získali 1. místo v okresním kole SŠ v přespolním běhu v parku Bohemia. Děkujeme:)

CRASHFAKE – 10. 10. 2022, KRAJSKÁ KNIHOVNA KV

Hra plná pravdy a nepravdy. Studetni 2. ročníku se díky této hře naučili roupoznávat pravdu a nepravdu pomocí zašifrovaných úkolů a logického myšlení.

KŘIŠŤÁLOVÁ NOC A HISTORIE ŽIDŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI – 12. 10. 2022

Muzeum KV – 3. a 4. ročník absolvoval přednášku s projekcí přibližující události Křišťálové noci v roce 1938 na karlovarsku.

GOTIKA – GALERIE CHEB – 14. 10. 2022

Studenti 1. ročníků se přišli podívat na krásnou výstavu gotických soch v prostorech chebské galerie. Výstava byla spojena s přednáškou o místním sochařství a ukončena závěrečným kvízem.

JAK NAPSAT PRÁCI CO NEJLÉPE, ANEB CO SE NA STŘEDNÍ NAUČÍM, NA VYSOKÉ JAKO KDYŽ NAJDU – 17. 10. 2022

Přednáška pro 3. a 4. ročníky v Krajské knihovně KV o citacích, anotacích a vyhledávání.

HALOVÝ FOTBAL – OKRESNÍ KOLO – SPORTOVNÍ HALA ISŠTE – 19. 10. 2022 a 21. 10. 2022

Dívčí i chlapecký tým obsadil krásné 3. místo v okresním kole SŠ. Děkujeme.

O HOLOCAUSTU A NACISTICKÉM KONEČNÉM ŘEŠENÍ ŽIDOVSKÉ OTÁZKY – MUZEM KV – 04. 11. 2022

Přednáška pro 3. a 4. ročník spojená s projekcí koncentračních táborů a utrpení židů za druhé světové války.

STUDIUM V USA – 07. 11. 2022

Velmi přínosná přednáška paní Mgr. Hurtové o možnostích studia a získání stipendia v USA. Přednáška byla pro žáky 2. – 4. ročníku.

ALBRECHT Z VALDŠTEJNA + STŘEDOVĚKÁ DÍLNA PÍSAŘE – MUZEUM CHEB – 08. 11. 2022

Žáci prvních ročníků se seznámili s osobností vévody Albrechta z Valdštejna, navštívíli místo jeho chebského pobytu a na závěr si vyzkoušeli kreslit brkem a tuší.

OKRESNÍ KOLO BASKETBALU – 23. – 25. 11. 2022

Družstvo chlapců i dívek získalo krásné 2. místo v okresním kole basketbalu a postoupili do krajského kola. Děkujeme.

RYCHLOVKA NA KARLOVĚ MOSTĚ A BOJOVKA NA KAMPĚ – PRAHA – 12. 02. 2022

Krásná akce pro studenty organizovaná společností Praha hravě. Zajímavosti z české historie, speciálně především z období vlády Karla IV. – formou otázek a sbírání zlaťáků. Hra byla ukončena bojokou na Kampě. Studenti 1. ročníků se rozdělili na dvě skupiny, přičemž jedna skupina měla výklad v anglickém jazyce.

KRAJSKÉ KOLO BASKETBALU – 13. A 14. 12. 2022, HALA SLAVIE, KV

Oba tými se zúčastnili krajského kola basketbalu. Děkujeme za reprezentaci.

SUBTERRA CUP – FLORBALOVÝ TURNAJ – OKRESNÍ KOLO CHEB – 20. 12. 2022

Vybraní chlapci se zúčastnili okresního kola ve florbale. Bohužel, do krajského kola se neprobojovali.

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ PRO ŽÁKY SOAS A FILMOVÁ PROJEKCE FILMU AVATAR JAKO DÁREK PRO NAŠE STUDENTY

Jako vánoční dárek jsme naše studenty pozvali na led na zimní stadiopn v Sokolově a po vybruslení zašli do kina na krásný film Avatar II.

Starší akce:

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PETR A LUCIE

11. 06. 2018 – se 1. – 3. ročník zúčastnil divadelního představení Petr a Lucie na motivy stejnojmenného románu Romaina Rollanda.


PŘEDNÁŠKA O LETCÍCH RAF

Dne 05. 06. 2018 proběhla na škole velmi zajímavá přednáška pana PhDr. Daniela Švece o našich letcích RAF. Pan Švec přiblížil studentům dobovou atmosféru přímou ukázkou drobných osobních věcí letců a zaměřil se na osobnosti karlovarského a plzeňského kraje. 


NÁVŠTĚVA PROTIDROGOVÉHO VLAKU

23. 05. 2018 –  žáci 1.A v doprovodu s paní Ing. Rochovou a Mgr. Brabcem navštívili protidrogový vlak v Sokolově. Více na http://www.revolutiontrain.cz/


VÁNOČNÍ VÝLET DO PRAHY

14. 12. 2017 – Jako každý rok, tak i letos jsme se vydali studenty do vánoční Prahy. První zastávkou byla prohlídka Vyšehradu a okolí s průvodkyní. Po té, se žáci odebrali nasávat vánoční atmosféru na Staroměstské a Václavské náměstí.


SVĚT KOLEM NÁS

15. 11. 2017 – Již třetím rokem se naše škola pravidelně zúčastňuje zeměpisného vzdělávacího projektu Svět kolem nás.  Tentokrát byl studentům představen Vietnam jako brána do Indočíny. Za velmi přínosné považujeme nejen samotné promítání, ale i následnou besedu s cestovateli – tvůrci reportáže a následně vzdělávací dokumenty dostupné na www.svetkolemnas.cz.


NÁVŠTĚVA KRIMIFESTU

Dne 14. listopadu 2017 žáci 2. a 3. A navštívili KRIMIFEST na Březové. Studenti měli možnost seznámit se s historií policejních sborů u nás, včetně ukázky dobových zbraní a uniforem. Děkujeme pořadatelům za skvělou organizaci, včetně nabídky dopravy pro školy zdarma.


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PETER BLACK

Dne 11. 10. 2017 se studenti 1. a 2. ročníku zúčastnili anglicko-českého představení Peter Black 2.


ADAPTAČNÍ KURZ 1.A

Do prvního ročníku nám nastoupilo 30 studentů a abychom jim trochu usnadnili první seznamování, rozhodli jsme se pro ně zorganizovat adaptační kurz. Kurz proběhl ve dnech 25. -. 27. září 2017 v krásném zážitkovém outdoorovém parku Březová u Rokytnice nad Rokytnou. Pod vedením skvělého instruktora Edy, byly pro třídu připraveny seznamovací hry, adrenalinové zážitky (paintball, horolezecké stěny), ale i například noční diskotéka. Adaptační kurz splnil svůj účel a myslíme, že astudetni na něj jen tak nezapomenou.