Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Konzultační hodiny učitelů

Konzultační hodiny  ve školním roce 2020/2021

Bc. Lucie Kalabzová  

  • Výchovný poradce
Den Hodiny
úterý 07:00 – 08:00

Mgr. Ondřej Štych

  • Kariérový poradce
Den Hodiny
pondělí 11:00 – 11:45

Konzultační hodiny pedagogů denního studia

Pedagogové poskytují konzultační hodiny po dohodě se žáky či rodiči žáků. Na konzultační hodiny je potřeba se přihlásit předem v sekretariátu školy (stačí telefonicky 352 628 728).

Ing. Karel Beneš (M 4.  ročník)

Den Hodiny
čtvrtek 13:30 – 14:30

 Mgr. Martin Brabec (ČJL, D, ONSK, ČG, SČJ)

Den Hodiny
pondělí, čtvrtek 07:00 – 08:00

 Mgr. Renata Doležalová (PK, PSY, P dálkové studium, ZPV dálkové studium)

Den Hodiny
pátek 13:30 – 14:30

Ing. Jana Maiznerová (EKO 1. – 3. ročník, M – 1. ročník, MM, ZPV) 

Den Hodiny
úterý, středa 07:00 – 08.00

Mgr. Rostislav Kurfürst (ZA, TV)

Den Hodiny
úterý 14:30 – 15:20

Mgr. Václav Šimek (FF)

Den Hodiny
pondělí 07:00 – 08:00

 Mgr. Jitka Ivanovová  (Aj -denní studium, Komunikace, MM – 3. ročník)

Den Hodiny
pondělí 13:30 – 14:30

 Bc. Lucie Kalabzová (AJ – denní studium)

Den Hodiny
pondělí 13:30 – 14:30

 Renata Oktábcová (NJ, HZ, TV, NJ dálkové studium)

Den Hodiny
středa, čtvrtek 07:00 – 08:00

Aleš Pšenička (IT, STA, GPC, PSI, PRG, HZ dálkové studium)

Den Hodiny
pondělí 15:15 – 16:00

Ing. Jitka Singerová (ZP, ÚČE, UCV, EKO 4. ročník, Etiketa)

Den Hodiny
pondělí 13:35 – 14:20

Mgr. Ondřej Štych (TT, TV)

Den Hodiny
pondělí 11:00 – 11:45

Mgr. Karel Tříska (M 2. – 3. ročník)

Den Hodiny
úterý 14:20 – 15:20

Zkratky jednotlivých předmětů:

AJ                    = Anglický jazyk

ČJL                  = Český jazyk a literatura

ČG                   = Čtenářská gramotnost

D                     = Dějepis

EKO                 = Ekonomika

HZ                   = Hospodářský zeměpis

IT                     = Informační technologie

M                     = Matematika

MM                  = Marketing a management

NJ                    = Německý jazyk

ONSK              = Občanská nauka a společenská kultura

PK                   = Písemná a elektronická komunikace

SČJ                 =Seminář z českého jazyka

STA                 = Statistika

TV                   = Tělesná výchova

UCV                 = Cvičení z účetnictví

ÚČE                 = Účetnictví

ZP                   = Základy práva

ZPV                 = Základy přírodních věd

GPC                 = Počítačová grafika

ETI                  = Etiketa

FF                    = Fyziologie a fyzioterapie

PRG                 = Programování

PSI                  = Počítačové sítě

TT                    = Teorie tréninku

ZA                   = Základy anatomie

SNJ                 = Seminář z německého jazyka (pouze dálkové studium)

P                     = Právo (pouze dálkové studium)

PSY                 = Psychologie (pouze dálkové studium)