Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Konzultační hodiny učitelů

Konzultační hodiny výchovného poradce ve školním roce 2019/2020

Výchovný poradce: Bc. Lucie Kalabzová

Den Hodiny

Konzultační hodiny metodika primární prevence ve školním roce 2019/2020

Metodik primární prevence: Mgr. Ondřej Štych

Den Hodiny

Konzultační hodiny pedagogů denního studia

Pedagogové poskytují konzultační hodiny po dohodě se žáky či rodiči žáků. Na konzultační hodiny je potřeba se přihlásit předem v sekretariátu školy (stačí telefonicky 352 628 728).

Ing. Karel Beneš (M 3.  ročník)

Den Hodiny

 Mgr. Martin Brabec (ČJL, D, ONSK, ČG, SČJ)

Den Hodiny

 Mgr. Renata Doležalová (PK, PSY, P dálkové studium, ZPV dálkové studium)

Den Hodiny

Ing. Jana Maiznerová (EKO 1. – 3. ročník, M – 1. ročník, MM, ZPV) 

Den Hodiny

Mgr. Rostislav Kurfürst (ZA, TV)

Den Hodiny

Mgr. Václav Šimek (FF)

Den Hodiny

 Mgr. Jitka Ivanovová  (Aj -denní studium, Komunikace, MM – 3. ročník)

Den Hodiny

 Bc. Lucie Kalabzová (AJ – denní studium)

Den Hodiny

 Renata Oktábcová (NJ, HZ, TV, NJ dálkové studium)

Den Hodiny

Aleš Pšenička (IT, STA, GPC, PSI, PRG, HZ dálkové studium)

Den Hodiny

Ing. Jitka Singerová (ZP, ÚČE, UCV, EKO 4. ročník, Etiketa)

Den Hodiny

Mgr. Ondřej Štych (TT, TV)

Den Hodiny

Mgr. Karel Tříska (M 1. – 3. ročník)

Den Hodiny

Zkratky jednotlivých předmětů:

AJ                    = Anglický jazyk

ČJL                  = Český jazyk a literatura

ČG                   = Čtenářská gramotnost

D                     = Dějepis

EKO                 = Ekonomika

HZ                   = Hospodářský zeměpis

IT                     = Informační technologie

M                     = Matematika

MM                  = Marketing a management

NJ                    = Německý jazyk

ONSK              = Občanská nauka a společenská kultura

PK                   = Písemná a elektronická komunikace

SČJ                 =Seminář z českého jazyka

STA                 = Statistika

TV                   = Tělesná výchova

UCV                 = Cvičení z účetnictví

ÚČE                 = Účetnictví

ZP                   = Základy práva

ZPV                 = Základy přírodních věd

GPC                 = Počítačová grafika

ETI                  = Etiketa

FF                    = Fyziologie a fyzioterapie

PRG                 = Programování

PSI                  = Počítačové sítě

TT                    = Teorie tréninku

ZA                   = Základy anatomie

SNJ                 = Seminář z německého jazyka (pouze dálkové studium)

P                     = Právo (pouze dálkové studium)

PSY                 = Psychologie (pouze dálkové studium)