Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Kontakty

Základní údaje o škole

Název školy:Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.
Adresa školy:Hornická 1569, 356 01 SOKOLOV
Komunikace:tel. 352 628 728
 tel. 725579402
 soas@e-soas.cz, sekretarka@e-soas.cz, reditel@e-soas.cz
Bankovní spojení:863061319/0800
Datová schránka:a3c3fbt
IČO:49790820
IZO:049790820
Identifikátor zařízení:600009904
Rejstřík škol:Rozhodnutí MŠMT ČR č. j.: 20090/2006-21
Zařazení školy a typ hospodářské subjektivity:Škola byla jako společnost s ručením omezeným založena zřizovací listinou dne 15. listopadu 1993 a zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4783 ke dni 01. února 1994
Jednatelé:Ing. Miroslav Tarant
 Ing. Jitka Tarantová
GDPR: