Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Elektronické přihlášky

Přihlášky ke studiu pro školní rok 2023/2024 v rámci 1. kola přijímacího řízení je nutné doručit na adresu školy do  01. 03. 2023.

63-41-M/02 Obchodní akademie, denní studium


63-41-M/02 Obchodní akademie, dálkové studium


64-41-L/51 Podnikání, dálkové nástavbové studium