Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Denní studium

Konzultace pro žáky 1. -3. ročníků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem

Na základě Metodického doporučení MŠMT z 15. 03. 2021 zveřejňujeme možnosti osobních konzultací ve škole pro žáky 1. – 3. ročníků, kteří jsou hodnoceni ve 3. čtvrtletí nedostatečnou, popřípadě jsou nehodnoceni. Na konzultace je potřeba se domluvit s jednotlivými vyučujícími přes chat v apikaci Teams. Dále je třeba je informovat o daném tématu, který bude vyučující s vámi probírat. S ohledem na skutečnost, že stále probíhá distanční výuka on-line, je možné ke konzultaci ve škole využít pouze čas vyhrazeným jednotlivými vyučujícími. Níže naleznete tabulku časového rozvrhu konzultací vyučujících:

Mgr. Martin Brabec čtvrtek 07:00 – 08:00

Bc. Lucie Kalabzová úterý 07:00 – 08:00

Ing. Jana Meiznerová středa 07:00 – 08:00

Mgr. Karel Tříska vždy lichý týden, kdykoliv od 14:00 hod

Ing. Jitka Singerová pátek 07:00 – 08:00

Mgr. Renata Doležalová pátek 13:00 – 14:00

Aleš Pšenička úterý 14:00 – 15:00

Dokumenty pro vykonání praxe žáků 2. a 3. ročníků


Veškeré studijní materiály a případné změny rozvrhů najdete na portálu www.skolaonline.cz.