Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

1. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy dne 29. 01. 2021 zveřejnil kritéria přijímacího řízení ( sekce pro uchazeče). Všichni uchazeči v rámci 1. kola přijímacího řízení nebudou konat jednotné přijímací zkoušky, ale školní přijímací zkoušku z matematiky. V případě, že škola obdrží méně přihlášek než je počet přijímaných žáků, může ředitel školy rozhodnout o

Číst dál...

Dálkové studium – informace k výuce dne 15. 12. 2020

Denní výuky se dne 15. 12. 2020 zúčastní všechny maturitní ročníky (4.AD, 3.PD, 5.AD) + 3. AD a všechny první ročníky (1.AD, 1.PD). Výuka proběhne bez přítomnosti pana učitele Mgr. Brabce. 1. AD, 1. PD – denní výuka začíná v 15:30 hod. 3. AD, 3. PD – denní výuka končí

Číst dál...

Denní studium – aktuální informace ke střídavé výuce na období 14. – 18. 12. 2020

Vážení žáci denního studia, ředitel školy rozhodl o změně ve výuce v týdnu od 14. – 18. 12. 2020 následovně: 1.A – denní výuka 2. A – denní výuka 3. A. a 4. A zůstávají doma na distanční výuce. Informace o případné výuce ve dnech 21. -22. 12. 2020 zde

Číst dál...

Uzavření školy na období 09. -11. 12. 2020

Ředitel školy rozhodl o uzavření školy pro denní výuku na období 09. – 11. 12. 2020. Všechny třídy přecházejí na distanční výuku v platformě Teams. V pátek zde bude aktuální informace, zda-li se bude škola otvírat v následujícím týdnu. Děkujeme za pochopení.

Číst dál...

STŘÍDAVÁ VÝUKA DENNÍHO STUDIA OD 07. 12. – 22. 12. 2020

Vážení žáci denního studia, na období od 07. – 22. 12. 2020 je možná střídavá výuka žáků ve škole. Ředitel školy rozhodl o postupném střídání tříd, dle níže uvedených třídních rozpisů: 4. A – denní výuka po celé období 3.A – denní výuka v termínu 7. – 11. 12. 2020

Číst dál...

VÝUKA DÁLKOVÉHO STUDIA V OBDOBÍ OD 01. 12. – 15. 12. 2020

Vážení studetni dálkového studia, níže vám upřeňujeme střídavou výuku dálkového studia během měsíce prosinec 2020: V úterý 01. 12. 2020 se do školy vrací prezenční výuka tříd 3. AD, 3. PD, 4. AD a 5.AD, tyto maturitní třídy budou chodit pravidelně každé úterý (8. 12. + 15. 12. 2020). V

Číst dál...

Uzavření školy pro žáky na období od 05. 10. 2020

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje bude naše škola pro žáky denního i dálkového studia uzavřená v období od 05. 10. 2020. Škola přechází na distanční výuku, která je povinná pro všechny žáky. Pravidla distanční výuky jsou přílohou školního řádu, který naleznete přiložený níže. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím

Číst dál...

Vyhláška MŠMT a základní opatření k otevření školy pro maturitní ročníky

Vážení maturanti, 11. května 2020 bude umožněna za speciálních podmínek výuka maturitních ročníků na školách a to především za účelem doplnění a zopakování učiva maturitních předmětů. V současné době připravujeme všechna opatření, tak, abychom dorželi stanovená pravidla. Výuka bude probíhat ve skupinách, rozvrh jednotlivých skupin vám zašleme do pátku 08.

Číst dál...

Úprava zákona o přijímacím řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020

Vážení uchazeči o studium, MŠMT přijalo zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání ve školní roce 2019/2020. Celé znění zákona naleznete na webových stránkách MŠMT. Zde Vás informujeme o zásadních změnách: Jednotná přijímací zkouška (JPZ) v 1. kole přijímacího řízení (PŘ) ve školním roce 2019/2020 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne

Číst dál...

Informace pro studenty dálkového studia

Vážení studenti dálkového studia, nikdo nevíme, jak dlouho daná opatření a zavření škol bude probíhat. Abychom Vám mohli uzavřít pololetí, je nutné vás začít klasifikovat. Prosím začněte od 24. 03. 2020 sledovat váš email, popřípadě úkoly ve SKOLEONLINE, které vám vyučující začnou posílat. Práce odevzdávejte jednotlivým vyučujícím podle jejich pokynů.

Číst dál...