Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Informace pro maturanty – změny termínů

Vážení maturanti, na základě opatření MŠMT se mění termíny a podmínky maturitní zkoušky a to následovně: Didaktické testy – se budou konat od 24. – 26. 05. 2021 Ústní profilové MZ – budou probíhat od 01. 06. 2021 Praktická MZ – od 20. – 23. 04. 2021 – dle přiloženého

Číst dál...

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2021/2022

Na základě opatření MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-3 rozhodl ředitel školy Soukromé obchodní akademie Sokolov, s. r. o. o nekonání přijímacích zkoušek. Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku v 1. kole přijímacího řízení (do denního, dálkového i nástavbového studia) jsou v rámci tohoto kola přijati. Informce o termínu odevzádní zápisového lístku bude

Číst dál...

Informace pro maturanty, pokyny k přihlášení se ke komisionální zkoušce za 1. pololetí

Vážení maturanti, mám pro vás informace týkající se připuštění k maturitní zkoušce. Na základě opatření MŠMT Vám ve stručnosti sdělujeme následující: K maturitní zkoušce bude připuštěn pouze ten žák, který nemá za 1. pololetí školního roku 2020/21 žádnou nedostatečnou a je hodnocen ze všech předmětů. Žák si může pětky opravit

Číst dál...

1. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy dne 29. 01. 2021 zveřejnil kritéria přijímacího řízení ( sekce pro uchazeče). Všichni uchazeči v rámci 1. kola přijímacího řízení nebudou konat jednotné přijímací zkoušky, ale školní přijímací zkoušku z matematiky. V případě, že škola obdrží méně přihlášek než je počet přijímaných žáků, může ředitel školy rozhodnout o

Číst dál...

Dálkové studium – informace k výuce dne 15. 12. 2020

Denní výuky se dne 15. 12. 2020 zúčastní všechny maturitní ročníky (4.AD, 3.PD, 5.AD) + 3. AD a všechny první ročníky (1.AD, 1.PD). Výuka proběhne bez přítomnosti pana učitele Mgr. Brabce. 1. AD, 1. PD – denní výuka začíná v 15:30 hod. 3. AD, 3. PD – denní výuka končí

Číst dál...

Denní studium – aktuální informace ke střídavé výuce na období 14. – 18. 12. 2020

Vážení žáci denního studia, ředitel školy rozhodl o změně ve výuce v týdnu od 14. – 18. 12. 2020 následovně: 1.A – denní výuka 2. A – denní výuka 3. A. a 4. A zůstávají doma na distanční výuce. Informace o případné výuce ve dnech 21. -22. 12. 2020 zde

Číst dál...

Uzavření školy na období 09. -11. 12. 2020

Ředitel školy rozhodl o uzavření školy pro denní výuku na období 09. – 11. 12. 2020. Všechny třídy přecházejí na distanční výuku v platformě Teams. V pátek zde bude aktuální informace, zda-li se bude škola otvírat v následujícím týdnu. Děkujeme za pochopení.

Číst dál...

STŘÍDAVÁ VÝUKA DENNÍHO STUDIA OD 07. 12. – 22. 12. 2020

Vážení žáci denního studia, na období od 07. – 22. 12. 2020 je možná střídavá výuka žáků ve škole. Ředitel školy rozhodl o postupném střídání tříd, dle níže uvedených třídních rozpisů: 4. A – denní výuka po celé období 3.A – denní výuka v termínu 7. – 11. 12. 2020

Číst dál...

VÝUKA DÁLKOVÉHO STUDIA V OBDOBÍ OD 01. 12. – 15. 12. 2020

Vážení studetni dálkového studia, níže vám upřeňujeme střídavou výuku dálkového studia během měsíce prosinec 2020: V úterý 01. 12. 2020 se do školy vrací prezenční výuka tříd 3. AD, 3. PD, 4. AD a 5.AD, tyto maturitní třídy budou chodit pravidelně každé úterý (8. 12. + 15. 12. 2020). V

Číst dál...

Uzavření školy pro žáky na období od 05. 10. 2020

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje bude naše škola pro žáky denního i dálkového studia uzavřená v období od 05. 10. 2020. Škola přechází na distanční výuku, která je povinná pro všechny žáky. Pravidla distanční výuky jsou přílohou školního řádu, který naleznete přiložený níže. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím

Číst dál...