Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

64-41-L/51 Podnikání

Vážení uchazeči,

pokud jste již vyučeni v tříletém učebním oboru, pak je tento nástavbový maturitní obor, který je vyučován v dálkové formě, přesně pro vás.

Výuka probíhá každé úterý od 13:45 hod. dle předem stanoveného rozvrhu (většinou 4-6 vyučovacích hodin). Důraz klademe na stěžejní předměty jako je český jazyk, ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace a matematika, které je nutné navštěvovat prezenčně a mít řádně doplněnou klasifikace. Předměty typu občanská nauka, hospodářský zeměpis či dějepis jsou absolvovány formou seminární práce, či závěrečného testu z předem daného učiva. V daném oboru je nutné studovat 1 cizí jazyk (německý nebo anglický). Pokud vás zajímá skladba předmětů profilové maturitní zkoušky pro tento obor, naleznete ji v Pokynech ředitele k profilové MZ_Podnikání na stránce https://www.e-soas.cz/index.php/maturanti/

Školné:  12.000,- Kč/ rok 

Učební plán

Máte konkrétní dotaz ke studiu? Napište nám! Rádi vám vše zodpovíme: soas@e-soas.cz

Přihláška ke studiu