Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

63-41-M/02 Obchodní akademie – dálkové studium

Pro ty, kteří jsou již zaměstnaní, či z jiného důvodu nemohu navštěvovat denní studium, otvíráme obor obchodní akademie v dálkové formě. Od roku 2017 je tento oboru vyučován již ve zkrácené čtyřleté formě. Jediná podmínka k přijetí ke studiu je ukončené základní vzdělání.

Výuka probíhá každé úterý od 13:45 hod. dle předem stanoveného rozvrhu (většinou 4-6 vyučovacích hodin). Důraz klademe na stěžejní předměty jako je český jazyk, ekonomika, účetnictví, cizí jazyky, písemná a elektronická komunikace a matematika, které je nutné navštěvovat prezenčně a mít řádně doplněnou klasifikace. Předměty typu občanská nauka, hospodářský zeměpis či dějepis jsou absolvovány formou seminární práce, či závěrečného testu z předem daného učiva. V daném oboru je nutné studovat 2 cizí jazyky. Naše škola nabízí studium německého a anglického jazyka, přičemž ten, z kterého budete konat maturitní zkoušku, studujete 4 roky a druhý pouze 2 roky. Pokud vás zajímá skladba předmětů profilové maturitní zkoušky pro tento obor, naleznete ji v Pokynech ředitele k profilové MZ_Obchodní akademie na stránce https://www.e-soas.cz/index.php/maturanti/

Školné:  12.000,- Kč/rok

Učební plán

Máte konkrétní dotaz ke studiu? Napište nám ! Rádi vám na vaše dotazy odpovíme: soas@e-soas.cz

Přihláška ke studiu