Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Konzultace pro žáky ohrožené školním neúspěchem

Na základě Metodického doporučení MŠMT z 15. 03. 2021 zveřejňujeme možnosti osobních konzultací ve škole pro žáky 1. – 3. ročníků, kteří jsou hodnoceni ve 3. čtvrtletí nedostatečnou, popřípadě jsou nehodnoceni. Na konzultace je potřeba se domluvit s jednotlivými vyučujícími přes chat v apikaci Teams. Dále je třeba je informovat o daném tématu, který bude vyučující s vámi probírat. S ohledem na skutečnost, že stále probíhá distanční výuka on-line, je možné ke konzultaci ve škole využít pouze čas vyhrazeným jednotlivými vyučujícími. Tabulku časového rozvrhu konzultací vyučujících naleznete na stránci pro žáky denního studia.