Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Praktická maturitní zkouška z ÚČE/PK/IT

V příloze zveřejňujeme časový harmonogram praktické zkoušky a rozdělení žáků do skupin.

Upozorňujeme žáky, že před samotnými zkouškami budou ve škole testováni (viz Manuál testování na covid-19), a žádáme je proto o dodržování časového schématu.
Po celou dobu konání zkoušek je povinný nasazený respirátor.