Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Informace pro maturanty – změny termínů

Vážení maturanti,

na základě opatření MŠMT se mění termíny a podmínky maturitní zkoušky a to následovně:

Didaktické testy – se budou konat od 24. – 26. 05. 2021

Ústní profilové MZ – budou probíhat od 01. 06. 2021

Praktická MZ – od 20. – 23. 04. 2021 – dle přiloženého rozpisu

Odevzdání žákovského seznamu literárních děl – do 30. 04. 2021

Žáci nekonají v jarním a ani v podzimním období písemnou práci z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk (tuto zkoušku konají pouze ti, co ji jako konají opravnou či náhradní).

Prvomaturanti nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (pokud si jej zvolili ve společné části), žák se však může rozhodnout, že tuto zkoušku vykoná. V tomto případě je třeba písemně sdělit řediteli školy, že bude zkoušku konat a a to nejpozději do 30. 04. 2021 – škola zajistí formulář, na který se budete přihlašovat k jednotlivým zkouškám a zpět zasílat emailem popřípadě do schránky školy.

V příloze Přehled termínu MZ naleznete další informace k termínům maturitní zkoušky.