Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Informace pro maturanty, pokyny k přihlášení se ke komisionální zkoušce za 1. pololetí

Vážení maturanti,

mám pro vás informace týkající se připuštění k maturitní zkoušce. Na základě opatření MŠMT Vám ve stručnosti sdělujeme následující:

K maturitní zkoušce bude připuštěn pouze ten žák, který nemá za 1. pololetí školního roku 2020/21 žádnou nedostatečnou a je hodnocen ze všech předmětů. Žák si může pětky opravit nejpozději do 30. 06. 2021. Pokud bude žák chtít vykonat maturitní zkoušku v jarním termínu, je nutné všechny neklasy a nedostatečné opravit nejpozději do 31.03.2021. Všechny zkoušky, tedy oprava nedostatečné i klasifikační (je-li žák nehodnocen), jsou opatřením stanoveny na komisionální (před tříčlennou komisí) a je nutné, aby o ně žák sám požádal. Níže přikládáme návod, jak si o komisionální zkoušku zažádat a termíny jednotlivých učitelů, kdy je možné zkoušku vykonat. V případě nejasností, volejte do sekretariátu školy 352628728.

Dále dle opatření budeme upravovat rozvrh studia tak, aby se každý žák ve druhém pololetí věnoval pouze svým maturitním předmětům. Změny se zatím promítnou ve vašich Temsech. Předměty, které nemá žák jako maturitní, budou na vysvědčení v druhém pololetí proškrtnuty.