Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Uzavření školy pro žáky na období od 05. 10. 2020

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje bude naše škola pro žáky denního i dálkového studia uzavřená v období od 05. 10. 2020.

Škola přechází na distanční výuku, která je povinná pro všechny žáky. Pravidla distanční výuky jsou přílohou školního řádu, který naleznete přiložený níže. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím platformy MS Teams.

Ti kteří stále nemají nainstalované MS Teams a nezanjí své přihlašovací údaje, kontaktují sekretariát školy (tel. 352 628 728).

Pevně věříme, že k uzavření škol dojde jen na nezbytně dlouhou dobu a brzy se zase uvidíme.