Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Úprava zákona o přijímacím řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020

Vážení uchazeči o studium,

MŠMT přijalo zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání ve školní roce 2019/2020. Celé znění zákona naleznete na webových stránkách MŠMT. Zde Vás informujeme o zásadních změnách:

  1. Jednotná přijímací zkouška (JPZ) v 1. kole přijímacího řízení (PŘ) ve školním roce 2019/2020 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve školách. Konkrétní termín bude stanoven ministerstevem.
  2. JPZ proběhne dle stávající úpravy, tedy test z ČJ a test z M.
  3. Počet termínů – zde dochází k velké změně ! Každý uchazeč může konat písemný test pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku na škole uvedené na přihlášce na prvním místě (pouze v případě, že na prvním místě má uchazeč nematuritní obor, skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).
  4. Zveřejnění výsledků – škola do 8 dnů ode dne konání JPZ zveřejní výsledky o pořadí přijatých uchazečů na svých webových stránkách. Nově nelze použít odvolání proti rozhodnutí ředitele.
  5. odevzdání zápisového lístků – pozor změna! Uchazeč odevzdá zápisový lístek do 5 – ti pracovních dnů od zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů.
  6. Ředitel může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Všem uchazečů přejeme hodně úspěchů u JPZ.

Ing. Miroslav Tarant

ředitel školy