Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Informace pro studenty dálkového studia

Vážení studenti dálkového studia,

nikdo nevíme, jak dlouho daná opatření a zavření škol bude probíhat. Abychom Vám mohli uzavřít pololetí, je nutné vás začít klasifikovat. Prosím začněte od 24. 03. 2020 sledovat váš email, popřípadě úkoly ve SKOLEONLINE, které vám vyučující začnou posílat. Práce odevzdávejte jednotlivým vyučujícím podle jejich pokynů. Práce mohou být použity jako podklady k výsledné klasifikaci za druhé pololetí. Věříme, že dané období překleneme, že se budete věnovat samostudiu s nebudete si práce navzájem kopírovat.

Přejeme hodně sil do dalších dnů a hlavně elánu do plnění zadaných úkolů.