Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Organizace školního roku 2018/2019


 

Prázdniny a volné dny

Zahájení školního roku 2017/2018 03.09. 2018 (pondělí)
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2018 (pondělí, úterý)
Ředitelské volno 03. – 04. 01. 2019 (čtvrtek, pátek)
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 02. 01. 2019 (vyuč. začíná v pondělí 07.01. 2019)
Pololetní prázdniny 01. 02. 2019 (pátek)
Jarní prázdniny 18. – 24. 02. 2019
Velikonoční prázdniny 18. – 19. 04. 2019 (čtvrtek, pátek)
Hlavní prázdniny 29. 06. – 01. 09. 2019 (vyuč. začíná v pondělí 02. 09. 2019)

Termíny pedagogických rad

Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí 21. 11. 2018 (středa)
Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí 23. 01. 2019 (středa)
Hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí (maturitní ročníky – 2. pololetí) 15. 04. 2019 (pondělí)
Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí 24. 06. 2019 (středa)

Třídní schůzky

Zahajovací třídní schůzky pro 1. A 20. 09. 2018 (čtvrtek od 16:00 hod.)
Třídní schůzky a pohovory s rodiči – 1. pololetí 21. 11. 2018 (středa od 16:00 hod.)
Třídní schůzky a pohovory s rodiči – 2. pololetí 15. 04. 2019 (pondělí od 16:00 hod.)

Vysvědčení

Vysvědčení za 1. pololetí 31. 01. 2019 (čtvrtek poslední hodina)
Vysvědčení za 2. pololetí pro maturitní třídy 17. 04. 2019 (středa první hodina)
Vysvědčení za 2. pololetí 28. 06. 2018 (pátek)

Den otevřených dveří

1. DOD 22. 11. 2018 (čtvrtek od 15:30 hod.)
2. DOD 07. 02. 2019 (čtvrtek od 15:30 hod.)

Termíny maturitních zkoušek

Odevzdání přihlášky k MZ – období Jaro 2019 30. 11. 2018
Odevzdání seznamu 20-ti literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka 29. 03. 2019
Písemná práce společné části MZ z českého jazyka dle platné legislativy
Zkouška ze souboru odborných předmětů (praktická zkouška) 23. – 26. 04. 2019
Didaktické testy a písemné práce společné části MZ 02. – 09. 05. 2019
Příprava k MZ („Svatý týden“)  květen 2019
Zkoušky z profilové části MZ a ústní zkoušky společné části MZ dle platné legislativy
Odevzdání přihlášky k MZ – období Podzim 2018 24. 06. 2019
Odevzdání seznamu 20-ti literárních děl pro ÚZ z českého jazyka (Podzim2018) 24. 06. 2019

Přijímací řízení 2019/2020 – 1. kolo

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 31. 01. 2019
Odevzdání přihlášky v 1. kole přijímacího řízení 01. 03. 2019
Přijímací zkoušky 1. kolo – 1. termín dle platné legislativy
Přijímací zkoušky 1. kolo – 2. termín dle platné legislativy
Vyhlášení výsledku přijímacího řízení  

Odborná praxe studentů 2. a 3. ročníků

Praxe studentů – 2 týdny v době ústních maturitních zkoušek (bude upřesněno)