Přijímací řízení – Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.
Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Přijímací řízení

III. kolo přijímacího řízení 2018/2019

Škola ke dni 12. 06. 2018 vyhlásila III. kolo přijímacího řízení pro obor Obchodní akademie – denní studium.  Kritéria přijetí a počet přijímaných žáků naleznete níže.

 II. kolo přijímacího řízení 2018/2019

Škola vyhlásila II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. Kritéria hodnocení a počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory naleznete zde:


63-41-M/02 Obchodní akademie  – denní studium – III. kolo


63-41-M/02 Obchodní akademie – dálkové studium – II. kolo


64-41-L/51 Podnikání – dálkové nástavbové studium – II. kolo