Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení 2018/2019 zde budou vyvěšeny 27. 04. 2018 po 14:00 hodině.

Organizace a kritéria přijímacího řízení 2018/2019

Základní informace k přijímacím zkouškám naleznete na webu MSMT

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html


63-41-M/02 Obchodní akademie  – denní studium


63-41-M/02 Obchodní akademie – dálkové studium


64-41-L/51 Podnikání – dálkové nástavbové studium