Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Organizace školního roku 2017/2018


 

Prázdniny a volné dny

Zahájení školního roku 2017/2018 04.09. 2017 (pondělí)
Podzimní prázdniny 26. – 27. 10. 2017 (čtvrtek, pátek)
Ředitelské volno 29. 09. 2017 (pátek)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 02. 01. 2018
Pololetní prázdniny 03. 02.2018 (pátek)
Jarní prázdniny 12. – 18. 02. 2018
Velikonoční prázdniny 29. – 30. 3. 2018 (čtvrtek, pátek)
Hlavní prázdniny 02. 07. – 31. 08. 2018

Termíny pedagogických rad

Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí 30. 11. 2017
Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí 24. 01. 2018
Hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí (maturitní ročníky – 2. pololetí) 18. 04. 2018
Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí 25. 06. 2018
Vyhodnocení 30% absence:  
Za 1. pololetí 19. 01. 2018
Za 2. pololetí – pouze 4. A 03. 04. 2018
Za 2. pololetí 15. 06. 2018

Třídní schůzky

Zahajovací třídní schůzky pro 1. A 21. 09. 2017 (čtvrtek od 16:00 hod.)
Třídní schůzky a pohovory s rodiči – 1. pololetí 30. 11. 2017 (čtvrtek od 16:00 hod.)
Třídní schůzky a pohovory s rodiči – 2. pololetí 19. 04.2018 (čtvrtek od 16:00 hod.)

Vysvědčení

Vysvědčení za 1. pololetí 31. 01. 2018
Vysvědčení za 2. pololetí pro maturitní třídy 20. 04. 2018
Vysvědčení za 2. pololetí 30. 06. 2018

Den otevřených dveří

1. DOD 23. 11. 2017 (čtvrtek od 15:30 hod.)
2. DOD 08. 02. 2018 (čtvrtek od 15:30 hod.)

Termíny maturitních zkoušek

Odevzdání přihlášky k MZ – období Jaro 2018 01. 12. 2017
Odevzdání seznamu 20-ti literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka 31. 03. 2018
Písemná práce společné části MZ z českého jazyka dle platné legislativy
Zkouška ze souboru odborných předmětů (praktická zkouška) 23. – 26. 04. 2018
Didaktické testy a písemné práce společné části MZ 02. – 09. 05. 2018
Příprava k MZ („Svatý týden“)  
Zkoušky z profilové části MZ a ústní zkoušky společné části MZ dle platné legislativy
Odevzdání přihlášky k MZ – období Podzim 2018 27. 06. 2018
Odevzdání seznamu 20-ti literárních děl pro ÚZ z českého jazyka (Podzim2018) 29. 06. 2018

Přijímací řízení 2018/2019 – 1. kolo

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 31. 01. 2018
Odevzdání přihlášky v 1. kole přijímacího řízení 01. 03. 2018
Přijímací zkoušky 1. kolo – 1. termín dle platné legislativy
Přijímací zkoušky 1. kolo – 2. termín dle platné legislativy
Vyhlášení výsledku přijímacího řízení  

Odborná praxe studentů 2. a 3. ročníků

Praxe studentů – 2 týdny v době ústních maturitních zkoušek (bude upřesněno)