Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Kontakty

Kontakty na zaměstnance

Základní údaje o škole

Název školy: Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.
Adresa školy: Hornická 1569, 356 01 SOKOLOV
Komunikace: tel. 352 628 728
  tel. 725579402
  soas@e-soas.cz
Bankovní spojení: 863061319/0800
Datová schránka: a3c3fbt
IČO: 49790820
IZO: 049790820
Identifikátor zařízení: 600009904
Rejstřík škol: Rozhodnutí MŠMT ČR č. j.: 20090/2006-21
Zařazení školy a typ hospodářské subjektivity: Škola byla jako společnost s ručením omezeným založena zřizovací listinou dne 15. listopadu 1993 a zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4783 ke dni 01. února 1994
Jednatelé: Ing. Miroslav Tarant
  Ing. Jitka Tarantová
GDPR: