Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Maturanti

Maturitní zkouška – období JARO 2019, školní rok 2018/2019

Všichni žáci maturitních ročníků jsou povinni se přihlásit k maturitní zkoušce pro období Jaro 2019. Dále se mohou přihlásit žáci, kteří konají maturitní zkoušku již v náhradním termínu. Přihlášku je nutné odevzdat v sekretariátu školy nejpozději do 30. 11. 2018.

Pokyny k maturitní zkoušceSeznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Žáci, kteří konají státní ústní zkoušku z ČJL, odevzdají seznam literárních děl nejpozději do 29. 03. 2019.Profilové zkoušky – maturitní témata