Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Organizace školního roku 2019/2020


 

Prázdniny a volné dny

Zahájení školního roku 2019/2020 02. 09. 2019 (pondělí)
Podzimní prázdniny 29. – 30. 11. 2019 (úterý , středa)
Ředitelské volno 31. 10. a 1. 11. 2019 (čtvrtek, pátek)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 03. 01. 2020 (vyuč. začíná v pondělí 06. 01. 2020)
Pololetní prázdniny 31. 01. 2020 (pátek)
Jarní prázdniny 24. – 28. 02. 2020 
Velikonoční prázdniny 09. – 10. 4. 2020 (čtvrtek, pátek)
Hlavní prázdniny 01. 07.  – 31. 08. 2020 (vyuč. začíná v pondělí 01. 09. 2020)

Termíny pedagogických rad

Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí 20. 11. 2019 (středa)
Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí 22. 01. 2020 (středa)
Hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí (maturitní ročníky – 2. pololetí) 15. 04. 2020 (středa)
Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí 24. 06. 2020 (středa)

Třídní schůzky

Zahajovací třídní schůzky pro 1. A 11. 09. 2019 (středa od 16:00 hod.)
Třídní schůzky a pohovory s rodiči – 1. pololetí 20. 11. 2019 (středa od 16:00 hod.)
Třídní schůzky a pohovory s rodiči – 2. pololetí 15. 04. 2020 (středa od 16:00 hod.)

Vysvědčení

Vysvědčení za 1. pololetí 30. 01. 2020 (čtvrtek poslední hodina)
Vysvědčení za 2. pololetí pro maturitní třídy 17. 04. 2020 (pátek první hodina)
Vysvědčení za 2. pololetí 30. 06. 2020 (úterý)

 

Den otevřených dveří

1. DOD 28. 11. 2019 (čtvrtek od 15:30 hod.)
2. DOD 23. 01. 2020 (čtvrtek od 15:30 hod.)

Termíny maturitních zkoušek

Odevzdání přihlášky k MZ – období Jaro 2019 30. 11. 2019
Odevzdání seznamu 20-ti literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka 31. 03. 2020
Písemná práce společné části MZ z českého jazyka 08. 04. 2020
Zkouška ze souboru odborných předmětů (praktická zkouška) 21. – 26. 04. 2020
Didaktické testy a písemné práce společné části MZ 04. – 11. 05. 2020
Příprava k MZ („Svatý týden“)  květen 2019
Zkoušky z profilové části MZ a ústní zkoušky společné části MZ od 19. 05. 2020
Odevzdání přihlášky k MZ – období Podzim 2020 22. 06. 2020
Odevzdání seznamu 20-ti literárních děl pro ÚZ z českého jazyka (Podzim 2020) 22. 06. 2020

Přijímací řízení 2019/2020 – 1. kolo

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 31. 01. 2020
Odevzdání přihlášky v 1. kole přijímacího řízení 01. 03. 2020
Přijímací zkoušky 1. kolo – 1. termín dle platné legislativy
Přijímací zkoušky 1. kolo – 2. termín dle platné legislativy
Vyhlášení výsledku přijímacího řízení  

Odborná praxe studentů 2. a 3. ročníků

Praxe studentů – 2 týdny 18. – 29. 05. 2020