Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 

V 1 . kole přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019 pro školní rok 2019/20020 budou žáci konat jednotnou přijímací zkoušku dle § 60 d) zákona 561/2004 Sb.  z matematiky a českého jazyka.
Více informací k jednotné přijímací zkoušce, včetně vzorových testů naleznete na odkazech níže:

www.cermat.cz
ww.msmt.cz


Přijímací řízení  pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie  – denní studium – I. kolo

 • Uchazeči konají v 1. kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku, v dalších kolech uchazeči jednotnou přijímací zkoušku nekonají.
 • Přihlášku do 1. kola PŘ je nutné podat do 01. 03. 2019.
 • Nenaplní-li škola třídu uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, ředitel školy vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení.
 • Uchazeči odevzdávají zápisový lístek


Přijímací řízení pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie – dálkové studium – I. kolo

 • Uchazeči konají v 1. kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku, v dalších kolech uchazeči jednotnou přijímací zkoušku nekonají.
 • Terminy a kritéria přijetí v rámci 1. kola jsou popsána v souboru .pdf (viz výše).
 • Přihlášku do 1. kola PŘ je nutné podat do 01. 03. 2019.
 • Nenaplní-li škola třídu uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, ředitel školy vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení.


Přijímací řízení pro obor 64-41-L/51 Podnikání – dálkové nástavbové studium – I. kolo

 • Do nástavbového oboru mohou podat přihlášku pouze absolventi tříletých učebních oborů.
 • Uchazeči konají v 1. kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku, v dalších kolech uchazeči jednotnou přijímací zkoušku nekonají.
 • Terminy a kritéria přijetí v rámci 1. kola jsou popsána v souboru .pdf (viz výše).
 • Přihlášku do 1. kola PŘ je nutné podat do 01. 03. 2019.
 • Nenaplní-li škola třídu uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, ředitel školy vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení.