Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Přijímací řízení

Ředitel školy vyhlásil 4. kolo přijímacího řízení pro obor:

 • Obchodní akademie – denní studium   –  termín 4. kola PŘ:  13. 06. 2019  – 24. 06. 2019


Ředitel školy vyhlásil 3. kolo přijímacího řízení pro obor:

 • Obchodní akademie – denní studium   –  3. kolo běží do 11. 06. 2019 
  • informační technologie
  • moderní asistentka
  • sportovní management

 


Ředitel školy vyhlásil ve školním roce 2018/2019 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

 • Obchodní akademie – denní studium  – 2. kolo již uzavřeno
  • informační technologie
  • sportovní management
  • moderní asistentka
 • Obchodní akademie – dálkové studium – 2. kolo běží do 28. 08. 2019
 • Podnikání – nástavbové dálkové studium -2. kolo běží do 28. 08. 2019

Přijímací řízení  pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie  – denní studium – 2. kolo


Přijímací řízení pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie – dálkové studium – 2. kolo


Přijímací řízení pro obor 64-41-L/51 Podnikání – dálkové nástavbové studium – 2. koloVýsledky 1. kola přijímacího řízení

Všem přijatým uchazečům gratulujeme. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu nesplnění podmínek přijímacího řízení.
Přijatí uchazeči denního studia mohou odevzdat zápisový lístek poštou, popřípadě osobně do sekretariátu školy a to nejpozději do 14. května 2019 (provozní doba sekretariátu je od 08:00 – 14:30 hod.), případné dotazy zodpovíme na telefonu 352628728.