Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Kurzy a školení

Naše škola pořádá kurzy pro budoucí středoškoláky:

MATEMATIKA PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Kurz bude probíhat každý čtvrtek od 14:30 – 16:00 hod., v termínu od 14. 2. – 11. 4. 2019, celkem 8 dvouhodinových setkání, kde bude probráno základní učivo vyžadované k přijímacím zkouškám a především forma a způsob vyplňování příjímacích testů od Cermatu. Kurz bude ukončen zkušebním přijímacím testem z CERMATU pro přijímací zkoušky 2019.

Cena: 800,- Kč


ČESKÝ JAZYK PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Kurz bude probíhat každou středu od 14:30 – 16:00 hod., v termínu od 13. 2. – 10. 4. 2019, celkem 8 dvouhodinových setkání, kde bude probráno základní učivo a vzorové úlohy k přijímacím zkouškám. Kurz bude ukončen zkušebním přijímacím testem z CERMATU pro přijímací zkoušky 2019.

Cena: 800,- Kč


Pokud máte o nabízené kurzy zájem, prosíme o vyplnění přihlášky buď to elektronickou formou, nebo tištěnou, kterou odevzdáte v sekretariátu školy. Úhradu kurzu proveďte do 11. 2. 2019 v hotovosti v sekretariátu školy.

Děkujeme a všem budoucím středoškolákům přejeme úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

Elektronická přihláška

Tištěná: