Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o.

Organizace prvního týdne školního roku 2018/2019

Výuka v týdnu od 3. 9. do 7. 9. 2018 – denní studium

Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září.

Žáci nastupují do svých kmenových tříd, kde 3. září proběhne třídnická hodina s třídními učiteli od 8.05 do 8.50. Poté výuka končí. Učebna 1. A se nachází v prvním patře.

V úterý 4. září je první hodina třídnická v kmenových učebnách. Poté probíhá výuka dle rozvrhu na škole online.

Od středy 5. září probíhá výuka plně dle standardního rozvrhu.

Vyučování po celý první týden končí pro všechny třídy v 11.45.